Rychard Pachman

Menu

Uživatel

Směs textů

Niterná modlitba
(Richard Pachman)


Bože prosím, slyš má slova
Bože, prosím, při mě stůj
Tak zaznívá moje prosba
na mě, prosím, pamatuj

Na všech krocích, na všech poutích
na cestách mých dalekých
tobě patří moje srdce
chraň mé slzy, chraň můj smích

Díky za to, co nám dáváš
za víru a lásku svou
Osudy nás někdy zkoušíš
nedopusť nám dobu zlou

Bože prosím, dej nám sílu
na vše, co nám předkládáš
někdy naši víru zkoušíš
samotné nás nenecháš

Bože, prosím, ať dnes zazní
modlitba má niterná
Všechny kroky na mé cestě
odevzdaně přijímám

Bože prosím, slyš má slova
Bože, prosím, při mě stůj
Tak zaznívá naše prosba
na nás, prosím, pamatuj

--------------------

 

Půlnoc

(text: Richard Pachman)


Půlnoc se už blíží,
p
ůlnoc přichází,
p
řírodou když září
n
apadaný sníh
Rybníky se změní
v
ledu království,
v
zpomínky tak bílé,
j
ako první sníh
Rybníky se změní
v
ledu království,
v
zpomínky tak bílé
j
ako první sníh


Spánek oči tíží
Bože, při nás stůj
z
ima když se blíží
Zemi opatruj
Andělé nad námi
o
chraňují nás
Bože, dej nám přečkat
d
louhý zimní čas
Andělé nad námi
o
chraňují nás
Bože, dej nám přečkat
d
louhý zimní časCo já na svých poutích,
c
o mohu jen dát?
Za ty dary krásné
j
ak Bohu děkovat?
Myslitel dá moudra,
h
udebník tón dá,
p
ouze srdce své
m
ohu dáti já
Myslitel dá moudra,
h
udebník tón dá,
p
ouze srdce své
m
ohu dáti já

Pouze srdce své
mohu dáti já

------------------


ÚTES

Život můj, jak slunce žár
Údolím chvátá
Kde je moudrost, kde je Bůh
Kde je země svatá

Osud, říká kam dál jít
Kam kroky mé jdou
Kteří lidé nádherní
Na mou cestu vejdou

Na útesu vysokém
Do tmy smutně padá
Bolest, co jsem v srdci měl
Dnes už nepostrádám

Lásko má buď při mně dál
I když v dáli bývám
O návratu sen se zdál
Před tebou slzy skrývám

Na útesu podél skal
Nad vlnami moří
Pro jednou a navždy stál
Muž, co hradby boří

Za oceány, za hradbou snů
Toužím se vrátit do starých dnů
Za oceány na konci sil
Doznívá osud, který jsem žil
Nedávno žil

Bože, prosím při mě stůj
Svět je plný krás
Na naší cestě klikaté
Ochraňuj nás
Ochraňuj nás

---------------------

Bůh vám žehnej

(text: Richard Pachman)

 

Bůh vám žehnej, přátelé

už není proč se bát

Na oslavu Ježíše

teď pojďme píseň hrát

Záchranu a spásu

byl seslán navždy dát

Čas lásky a štěstí přichází, přichází

Čas lásky a štěstí přichází

 

Andělé nás ochrání

na cestách dalekých

Navždy ať nás provází

ve víře, na poutích

pána světlo zářivé

a jen radostný smích

Čas lásky a štěstí přichází, přichází

Čas lásky a štěstí přichází

 

Vděku slova zpívejme

tu všichni přátelé

s láskou, stěstím pospolu

ty písně veselé

Překrásný čas vánoční

se vrátil opět k nám

Čas lásky a štěstí přichází, přichází

Čas lásky a štěstí přichází


----------------------------------------------------------

 

Praga Caput Regni

Kočáry projíždí tu v ulicích
Chrámy tu zdraví nebe
Vltava klidná i běsnící
Půlí, matko měst, tebe
Bohatství země na tržištích
Je slyšet pláč i dětský smích

Kostely klidem svým vítají
Knězem být - modlím se potají
Ref.:
Praga Caput Regni
Praga Caput Regni
Praga Caput Regni
Praga Caput Regni
Regni, Regni

Kde jednou pražský lid tu oslovím
Kde v krásném kabátě stanu?
Chci se stát lidem váženým
Své víře vystavět bránu
Poznat vše - jsem tak dychtivý
Snad Bůh mi cestu správnou napoví

Kostely klidem svým vítají
Knězem být - modlím se potají
Ref.:
Praga Caput Regni
Praga Caput Regni
Praga Caput Regni
Praga Caput Regni
Regni, Regni

 

----------------------------------------------------------

 

Te Deum laudamus


Urget diem nox et dies noctem
Urget diem nox et dies noctem
Immortalis Dei auspicio
Immortalis Dei auspicio
Immortalis Dei auspicio
Immortalis Dei auspicio

Te Deum laudamus
Te Deum laudamus

Deus indicat, cum nemo accusat
Deus indicat, cum nemo accusat
Immortalis Dei auspicio
Immortalis Dei auspicio
Immortalis Dei auspicio
Immortalis Dei auspicio

Te Deum laudamus
Te Deum laudamus

Est deus in nobis, agitante
callescimus illo - agitante
Immortalis Dei auspicio
Immortalis Dei auspicio
Immortalis Dei auspicio
Immortalis Dei auspicio

 


----------------------------------------------------------

Vánoční la la la

 

Co život vlastně dává nám?
Jen pár chvil na to, abys tu žil
Tak na co plout životem sám?
Pojď píseň hrát
Mít někoho rád

Do měst už sníh vstoupil
v srdcích však hřeje nás
Ježíšek snad dárky koupí
je Vánoc čas

Tak si zpívej:

La la la ...

Co život v tomto roce dal?
Někdo svíci už sfouk´,
jinde hoří dál
Návraty z dálek, návraty z cest
Která z nich však zná, kam dál vézt

Do měst už sníh vstoupil
v srdcích však hřeje nás
Ježíšek snad dárky koupí
je Vánoc čas

Tak si zpívej:

La la la ...

----------------------------------------------------------

Obrazy cizích žen

Oddává se představám
Oddává se vizím
Já sama tu zůstávám
Stává se mi cizím

Ve společnosti lazebnic
Ve společnosti vína
Tajně vchází do ložnic
Je i na mé straně vina?

Vzdávám, já vzdávám
ten svůj boj...

Ref.:
Obrazy cizích žen
Ti mé srdce nevrátí
Zlomil jsi můj krásný sen
O králově objetí
Velký pes ho chrání
Dává pocit moci
Jeho zábavám a hraní
Nic už není ku pomoci

Vzdávám, já vzdávám
ten svůj boj...

Ref.:
Obrazy cizích žen
Ti mé srdce nevrátí
Zlomil jsi můj krásný sen
O králově objetí

----------------------------------------------------------

Nikdy

Hus:
Nikdy jsem nejel se sklopenou kápí
Nikdy jsem neskrýval svoji tvář
Nikdy jsem netajil to, co mě trápí
Nikdy jsem nezradil víru v Boží zář

Nikdy jsem neutíkal před pravdou svou
Nikdy jsem nezradil sám sebe
Nikdy jsem se nebál jíti tmou
Nikdy jsem nepřestal hledat nebe

Ref.:
Nikdy jsem nebyl jen poslušnou ovcí
nikdy jsem nebyl jen ten, co mlčí
vždy jsem vzhlížel jen k Pánu Otci
proč na mé spánky dnes kov tlačí?

Nikdy jsem nepodlehl zoufalství
Byl jsem světlo na cestě tmou
Nikdy jsem nezklamal přátelství
Nikdy jsem nezradil víru svou

Nikdy jsem před nikým netajil
Jméno své i svá kázání
Proti lžím jsem se ozbrojil
Zlo jsem šel rozbít bez ptaní

Ref.:
Nikdy jsem nebyl jen poslušnou ovcí
nikdy jsem nebyl jen ten, co mlčí
vždy jsem vzhlížel jen k Pánu Otci
proč na mé spánky dnes kov tlačí?

 


----------------------------------------------------------

Kdo tu ctí krále

Královna:
Oddán jsi svému poslání
Rozumíš lidské duši
Jsi ten, kdo naslouchá mé zpovídání
Kdo o mém žalu své tuší

Za úsměvem plachým
Pod korunou královskou
Já třesu se strachy
A samotou obrovskou

Oba:
Kdo tu ctí krále a kdo je čí pán
Nemohu dále žíti ten klam
Kdo tu ctí krále a kdo slepý jen
Zabíjí další den

Hus:
Není ti pánem, není ti oporou
Není ani dobrým panovníkem
Prožívá dobu těžkou zlou
Bude i mým protivníkem?

Všichni byli nadšeni z mých kázání
Dnes mě pokládají za kacíře
Ti, co z odpustků prodávání
Berou své špinavé halíře

Oba:
Kdo tu ctí krále a kdo je čí pán
Nemohu dále žíti ten klam
Kdo tu ctí krále a kdo slepý jen
Zabíjí další den

----------------------------------------------------------

Našeptávač

Ten kazatel z kaple Betlémské
se mi vůbec nelíbí
je čím dál tím víc Pražanů
co mu ruku rádi políbí

On nafoukaně domnívá se,
Že vše si může dovolit
Neměl by být raději v base
My problémy z něj budem´ mít

Jen mu ukaž, kdo tu vládne
Jen mu ukaž, kdo je král
Rozhodni, čí hlava padne
Zařiď,aby se tě bál

Obouvá se do vás, králi
Do papeže, do Říma
Já viděl bych ho raději v dáli
Všechny kolem zajímá

Na kázání stojí v davu
Pražané pobláznění
Sražme jeho pyšnou hlavu
Žádná škoda ho tu není

Jen mu ukaž, kdo tu vládne
Jen mu ukaž, kdo je král
Rozhodni, čí hlava padne
Zařiď,aby se tě bál

 

----------------------------------------------------------

Anděl

Vstříc novým dnům a myšlenkám
jsem v náruči tvé
čas, co mi prsty protéká
ruku v ruce jdem
Za tvoji stráž za starost rvou
já navždy vděčný jsem

Ref.:
Pár očí tu nade mnou létá
na mých cestách při mně vždy stůj
Pár křídel mé kroky hlídá
anděli můj

Přes mých pár let, pár staletí
tiše hlídá nás
pro náš tichý smích vždy přiletí
nemá tělo, nemá hlas
Láskou a krásnou vůlí svou
chrání od zla celý čas

Ref.:
Pár očí tu nade mnou létá
na mých cestách při mně vždy stůj
Pár křídel mé kroky hlídá
anděli můj

Láska je dát, láska je přát
mít někoho rád
Chvíli se smát, dlaní hřát
píseň duše hrát

Ref.:
Pár očí tu nade mnou létá
na mých cestách při mně vždy stůj
Pár křídel mé kroky hlídá
anděli můj

 

----------------------------------------------------------

Tajemství

Hvězdičky, když vychází
Když ti nic víc neschází
Pár přátel máš
Ve svých nesnázích

Dříví v krbu zapálíš
Pro tajemství dobrá skrýš
Nač si pomyslíš
Mít smíš

Plamen svíce rozzáří
Krásné oči na tvářích
Slzičky na polštářích
Pokryl sníh

Pošeptej mi tajemství
O čem asi právě sníš
Tak mi podej ruku svou
Budem´ si blíž

R: Tajemství, tajemství, tajemství, tajemství

Tajemství, jak na štěstí
Které často blízko spí
Už jen krůček máš
Sám to znáš

Otevři jen srdce své
Vždyť nic není nemožné
Stačí úsměv dát
Nač se bát?

R: Tajemství, tajemství, tajemství, tajemství

Tajemství, jak na štěstí
Které často blízko spí
Už jen krůček máš
Sám to znáš

Otevři jen srdce své
Vždyť nic není nemožné
Stačí úsměv dát
Nač se bát?

 

----------------------------------------------------------

Vděčný jsem

 

De Causis:
Ty nejsi na Olivetské hoře
Ty nejsi žádný spasitel
Tohle není Mrtvé moře
Jsi jen malý učitel

Ty nemáš práva žádná
Kritizovat Řím
Jen kážeš slova planá
A jist jseš si vším

O co se tu vlastně snažíš
Co komu chceš dokázat?
Po jaké slávě vlastně toužíš
Komu chceš co ukázat?

Hus:
Vděčný jsem
Za těch metrů pár
Vděčný jsem
Za světlo Boží
Vděčný jsem
Za krátký slunce žár
I za ty, co po Bohu touží

Vděčný jsem
Za tvrdou skývu chleba
Vděčný jsem
Za každý nový den
Vděčný jsem
Za papír a dvě pera
(Vděčný jsem)
Za milosrdný sen

Vděčný jsem, já vděčný jsem, vděčný jsem
A přijímám úděl svůj

De Causis:

Ve tvé milé Praze dnes
O tobě nikdo nic neřekne
Ani poslední zlý pes
Po tobě dnes neštěkne

Kde jsou dnes ty zástupy lidí
Co tě tak strašně chtěli
Tvá zaslepenost tě šidí
Za chvíli jiné modly měli

Hus odpovídá:
Vděčný jsem
Vděčný jsem
Vděčný jsem
Vděčný jsem

Vděčný jsem
Vděčný jsem
Vděčný jsem
Vděčný jsem

----------------------------------------------------------

Kostnice

Hudba a text: Richard Pachman

holka:
Na slovíčko, vzácný pane
Zastavte své kroky
Vy se sem snad trmácíte
Dlouhé drsné roky

Potěšení v náruči mé
Nechce se vám najít?
Mé polibky nejsou tak zlé
Mě nemusíte nic tajit
Potěšení v náruči mé
Nechce se vám najít?
Mé polibky nejsou tak zlé
Mě nemusíte nic tajit

Hus:
Ach dcero má ubohá
Zastav slova svá
Proč žiješ bez Boha
Doba je tak zlá

Ach, dcero má ubohá
Dej své ruce pryč
Já ti mohu ukázat
K víře vzácný klíč

Trhovci:
Jen si kupte medovinu
Pivo dobré máme
Preclíky jsou k zakousnutí
Levně vám je dáme

Za zlaťáky prodáváme
Vše, co by se chtělo
Jídlo, pití, oblečení
Někdo i své tělo
Za zlaťáky prodáváme
Vše, co by se chtělo
Jídlo, pití, oblečení
Někdo i své tělo

----------------------------------------------------------

 

Mistře Martine

Hudba a text: Richard Pachman

Mistře Martine, příteli můj
Ve svých kázáních při Bohu jen stůj
Při zpovědích se ošidit nedej
Jen čistou pravdu v každém hledej

Učil jsem tě sloužit Kristu pánu
Léčit slzu i na duši ránu
Káral jsem lidi lakomé
Křivé, zlé a nespořádané

Staň se dobrým poslem světla
Starej se jen o čest Boží
Pouze tvá píle mnohaletá
Zlobu v srdcích lidem zboří

Buduj stále duši svou
Nikoliv svůj příbytek
Neboj se jíti dále tmou
Lásky není nadbytek

Nedbej na svůj krásný šat
A na pohodlí veškeré
Marnivost může být i kat
Co si svou daň vybere

Staň se dobrým poslem světla
Starej se jen o čest Boží
Jen tvá píle mnohaletá
Zlobu v srdcích zboří

A tak, stejně jako já jsem činil
Pros Ježíše pána
Aby tvůj život v lásce řídil
Děkuj za víru, jež ti byla dána...

----------------------------------------------------------

Andělem


Hudba a text Richard Pachman
Zpívá Ilona Csáková

Matka a královna:
Cožpak nemáte vlastní děti?
Což vám není ničeho líto?
Proč má kobku plnou smetí
A místo lůžka síto?

Což nevíte, že láska a víra
I velké hory přenáší
Úklady a nenávist čirá (pro scénu: Ta vlhká žalářní díra)
Mého chlapce nezastraší

Tak chvíli buďte lidé
Bůh vaše činy uvidí
Vrátí nám činy bídné

Andělem tvým
Tvým andělem
Ve dne v noci zůstávám
Andělem tvým
Tvým andělem
Svou bitvu nevzdávám

Jen nastavte si zrcadlo
Podívejte se do svých duší
Tolik zla tu nikdy nevládlo
Což takhle žít se sluší?

Co zlobou svou chcete dokázat
Což není cesta jiná
Já učila ho nikdy se nevzdávat
Proč mi zabíjíte syna?

Tak chvíli buďte lidé
Bůh vaše činy uvidí
Vrátí nám činy bídné


Andělem tvým
Tvým andělem
Ve dne v noci zůstávám
Andělem tvým
Tvým andělem
Svou bitvu nevzdávám

----------------------------------------------------------

Amicus


hudba R. Pachman, texty R. Pachman s použitím citací z knihy Moudrost věků - Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení (vyd. Nakl. Svoboda v roce 1988)

Sicut aurum ignis
ita etiam amicos
tempus indicat

Amicitia nisi
interbonos esse
non potest, non potest

Amicitia, quae
desinere potuit,
numqum vera fuit

Amicitia vera
in calamitate agnoscitur
calamitate agnoscitur

Solem e mundo tollunt, qui amicitiam
solem e mundo tollunt, qui amicitiam
e vita tollunt

Sicut aurum ignis
ita etiam amicos
tempus indicat
indicat

Sbor/Choir:

Amicus cognoscitur amore, more, ore, re

----------------------------------------------------------

 

Jezu Kriste, štědrý kněže

(1420, text upraven J. Husem)

Jezu Kriste štědrý Kněže
S Otcem, s Duchem je den Bože
Štědrost Tvá je naše zbožje
Z Tvé milosti

Ty jsi v světě bydlil s námi
Tvé srdce trpělo rány
Za nás, za hříšné křesťany
Z Tvé milosti

Ó Tvá dobroto důstojná
Ó milosti k nám přehojná
Dáváš nám bohatství mnohá
Z své milosti

Ó Tvá milosti k nám divná
Ach běda, kdo Tebe nedbá
Útěchy pak ovšem nemá
Z Tvé milosti

----------------------------------------------------------

 

Kouzlo

Když se svíce rozhoří
Siluety lidí
Do světla se ponoří
Samota tu chybí

Kroky mé jdou do ticha
Nikdo nesmí být sám
Láska k nám už pospíchá
Tvé srdce v dlaních mám

Ref.: Vločky z nebe padají
Kouzlo svátků přišlo k nám
Ústa tiše šeptají
Vánoce jsou svatý chrám

Jsme tu všichni pospolu
V čase vánočním
Užíváme pohodu
Duše nemá stín

Kroky mé jdou do ticha
Nikdo nesmí být sám
Láska k nám už pospíchá
Tvé srdce v dlaních mám

Ref.: Vločky z nebe padají
Kouzlo svátků přišlo k nám
Ústa tiše šeptají
Vánoce jsou svatý chrám

Pod stromečkem dárků zář
Koledy když zní
Anděly v nich potkáváš
O krásných tónech sní

Kroky mé jdou do ticha
Nikdo nesmí být sám
Láska k nám už pospíchá
Tvé srdce v dlaních mám

Ref.: Vločky z nebe padají
Kouzlo svátků přišlo k nám
Ústa tiše šeptají
Vánoce jsou svatý chrám

 

----------------------------------------------------------

 

OLOMOUC

I´m walking in the streets
and all that my album needs
is several pictures
from my former years
I´m walking through the years
memory disappears
thinking of the time
that I miss
Kindergarten children´s play
beautiful sunny day

I love slow strolling in the air of summer parks
in the bower two people in the dark
they are flying on doves wings into sweet dreams
this is place where I was born
the place I miss

Behind the monastery walls an organ playing
the monks are whispering the monks are praying
the prayers for the life and for the time
in the fountain a shining dime
I´m singing

Ref.: The song of mine
is just for one place
is just for one town
in the world
The song I sing
is just for one town
there I was born
I was young
There is just one town
where I love to come

City hall tower like a lady, like a queen
is guarding all the city people in their dreams
old walls of cathedrals, old walls of houses
are silent witness of my years
Days of my childhood - they are gone
calendar clock is running on

Ref.: The song of mine
is just for one place
is just for one town
in the world ...

 

----------------------------------------------------------

 

PRO MOZARTA

(text: Martin Němec)

Někde znějí tu kroky
jeho plášť tady vlál
jenom hostem byl vzácným
jen chvíli se smál

Hroty not míří najisto
do terče snů
za ně loupí mu Mefisto
hodiny z dnů

Zlato na římsách i v kapsách
mění se v prach
Dítě štěstěny ze stěny sleduje strach

Ref.:
Pod bílou parukou
ohnivá zář
inkoustem s krví
plní kalamář
Pod bílou parukou
ohnivá zář
pudr a smrt barví jeho tvář

Když už se menuet mění v křeč
zuby kláves když pak ztrácejí řeč
zbývá jen Requiem,
co v noc mění den

Kola kočárů proplétá tráva a stín
koně pohřbeni pod hlínou zapomnění
Flétna kouzelná znavená věkem není
jí se netýká odvěká smrt těch koní

Ref.:
Pod bílou parukou...

Když už se menuet mění v křeč
zuby kláves když pak ztrácejí řeč
zbývá jen Requiem,
co v noc mění den

Pět linek ubíhá
do země temnot
bez zpěvu, árie bez dechu, bez not

Kostry křídel se nevznesou,
ač znají let
jim už nelze se smát, ani jim závidět
tóny létají nad hlavou smrti však dál
v jejich moci to není, aby tón ztroskotal

Ref.:
Pod bílou...

Když už se menuet mění v křeč
zuby kláves když pak ztrácejí řeč
zbývá jen Requiem,
co v noc mění den

Ref:

----------------------------------------------------------

NEODVOLÁM

 

Já, Mistr Jan Hus sám
V naději sluha Ježíše Krista
Svým přátelům na vědomí dám
Co skrývá má mysl čistá

Vím že den konce se blíží
Ráno poslední přichází
Někoho jiného ať svědomí tíží
Mé víře nic neschází

Nedejte na klepy a zprávy koncilní
Já nikdy nikdy kacířem nebyl jsem
Však na svém poli bitevním
Teď zápasím s posledním svým dnem

Nechtěli slyšet mou pravdu
Nenechali mě obhájit
Raději zvolili veřejnou vraždu
Mé tělo dají upálit

Ref.: Neodvolám žádná slova
Neodvolám život svůj
Neodvolám zas a znova
Bože prosím při mně stůj

Koncil se jen vysmíval
Nikdo nechtěl naslouchat
Když svou pravdu jsem zastával
Nemá cenu teď nad tím lkát

Mé články nazvali bludem
A nutili mě odvolat
Já nebudu tu chřadnout studem
Nechejte mě raději ukřižovat

Ref.:

Neodvolám...

 

----------------------------------------------------------

Veritas

Patet omnibus veritas nondum est occupata
Patet omnibus veritas nondum est occupata

Magna est veritas est prevealet est veritas
nihil est veritatis luce dulcia...

 

----------------------------------------------------------

Memories

Sun, we were young
dreaming our paradise life
No tears, just dreams
We were walking in our shining streets
Why love has to dye
I ask you my love
Why your eyes have to cry
So give me answer, answer me, my God

Rain, switch of you brain
Without feelings you can live too
Dust on your dreams
And money seem
to be your greatest love
Why can feelings die
I ask you my life
Why do have people to dye
So please answer, answer me, my God

Oh, I feel my memory,
dying memory now
oh, my beautiful memory
give me my memory, my God
give me my memory now
I want back my memory
dying memory now

----------------------------------------------------------

S C A R A B E U S

Tonight I want to be
a fire on the sun
Tonight I want to be
a wind in ancient time
Tonight I touch the sky
I m walking on the Earth
Tonight the sphinx will sing
the song of secret and of love

Ref:
I m taking a flight on my rainbow wings
I m taking a flight on my dreams
I want to be stone of a pyramide
in scarabeus time

I know this time is gone
like water in the Nile
I know that I can find
all answers in the sand
I find that all my tears
are water in the sea
One day we all come back
to live our stories once again

Ref.:
I m taking a flight ...

 

----------------------------------------------------------

 

Good King Wenceslas

Good King Wenceslas looked out
On the feast of Stephen
When the snow lay round about
Deep and crisp and even
Brightly shone the moon that night
Though the frost was cruel
When a poor man came in sight
Gath'ring winter fuel

"Hither, page, and stand by me
If thou know'st it, telling
Yonder peasant, who is he?
Where and what his dwelling?"
"Sire, he lives a good league hence
Underneath the mountain
Right against the forest fence
By Saint Agnes' fountain."

"Bring me flesh and bring me wine
Bring me pine logs hither
Thou and I will see him dine
When we bear him thither."
Page and monarch forth they went
Forth they went together
Through the rude wind's wild lament
And the bitter weather

"Sire, the night is darker now
And the wind blows stronger
Fails my heart, I know not how,
I can go no longer."
"Mark my footsteps, my good page
Tread thou in them boldly
Thou shalt find the winter's rage
Freeze thy blood less coldly."

In his master's steps he trod
Where the snow lay dinted
Heat was in the very sod
Which the Saint had printed
Therefore, Christian men, be sure
Wealth or rank possessing
Ye who now will bless the poor
Shall yourselves find blessing


----------------------------------------------------------

 

Nad Berounkou pod Tetínem

J. Vorel / J. K. Chmelenský

:
Nad Berounkou pod Tetínem
růže již se červená
Vedle stráně tam s vojínem
dlí panenka blažená
Vedle stráně tam s vojínem
dlí panenka blažená

„Jak nad námi tam ta skála",
dí vojín roztouženě,
„Tak i má láska je stálá,
věř mi děvče růžené.
„Tak i má láska je stálá,
věř mi děvče růžené"

„Nevěř, nevěř, slib klamává!",
ptáček z lípy zapěje
Skála též se rozpadává,
vírou roste naděje
Skála též se rozpadává,
vírou roste naděje

Však hlavičkou děvče kroutí,
ptáčka smíchem odbývá
„Můj milý mě nezarmoutí,
tvoje píseň je lživá,
„Můj milý mě nezarmoutí,
tvoje píseň je lživá"

Ptáček přece pravdu zpíval,
skála v stráň se rozpadá,
Květ do proudu snáší příval,
kvapně hyne stráň mladá,
Květ do proudu snáší příval,
kvapně hyne stráň mladá.

Zvadla růže pod Tetínem,
kdož se ujme poupěte?
Zvadne poupě chladným stínem,
škoda ho i děvčete,
Zvadne poupě chladným stínem,
škoda ho i děvčete.


----------------------------------------------------------


Snížek padá
Richard Pachman

Tam v dalekém Betlémě
Příběh všichni známe
V jesličkách a na seně
V paměti ho máme

Krásným je dnes znamením
Dnů, co máme rádi
Něžný je čas vánoční,
Kdy ruka ruku hladí

Ref.: Snížek padá do dlaní mých
Krásné sny jsou o Vánocích
Snížek padá do dlaní mých
Krásné sny jsou o Vánocích

Za okny svíce blikají
Písně chtějí znít
Lásku v srdcích netají
Blíž k sobě mít
Dětské oči září
Co Ježíšek jim dá
Na ten den v kalendáři
Překvapení má

Ref.: Snížek padá do dlaní mých
Krásné sny jsou o Vánocích
Snížek padá do dlaní mých
Krásné sny jsou o Vánocích


Krásné sny jsou o Vánocích