Rychard Pachman

Menu

Uživatel

CDkouzlo

1. Kouzlo
2. Vánoční la la la
3. Snížek padá
4. Amicus
5. Good King Wenceslas
6. Den přeslavný
7. Zimní zahrada
8. Poutník
9. Keltská ukolébavka
10. První den
11. Půlnoční
12. Minerva
13. Tetín
14. Olomouc
15. Vánoční meditace


1. Kouzlo
hudba: Richard Pachman, text: Martin Polach

Když se svíce rozhoří
Siluety lidí
Do světla se ponoří
Samota tu chybí

Kroky mé jdou do ticha
Nikdo nesmí být sám
Láska k nám už pospíchá
Tvé srdce v dlaních mám

Ref.:
Vločky z nebe padají
Kouzlo svátků přišlo k nám
Ústa tiše šeptají
Vánoce jsou svatý chrám

Jsme tu všichni pospolu
V čase vánočním
Užíváme pohodu
Duše nemá stín

Kroky mé jdou do ticha
Nikdo nesmí být sám
Láska k nám už pospíchá
Tvé srdce v dlaních mám

Ref.:
Vločky z nebe padají...

Pod stromečkem dárků zář
Koledy když zní
Anděly v nich potkáváš
O krásných tónech sní

Kroky mé jdou do ticha
Nikdo nesmí být sám
Láska k nám už pospíchá
Tvé srdce v dlaních mám

Ref.:
Vločky z nebe padají...


2. Vánoční la la la

hudba + text: Richard Pachman

Co život vlastně dává nám?
Jen pár chvil na to, abys tu žil
Tak na co plout životem sám?
Pojď píseň hrát
Mít někoho rád

Do měst už sníh vstoupil
v srdcích však hřeje nás
Ježíšek snad dárky koupí
je Vánoc čas

Tak si zpívej:
La la la ...

Co život v tomto roce dal?
Někdo svíci už sfouk´,
jinde hoří dál
Návraty z dálek, návraty z cest
Která z nich však zná, kam dál vézt

Do měst už sníh vstoupil
v srdcích však hřeje nás
Ježíšek snad dárky koupí
je Vánoc čas

Tak si zpívej:
La la la ...

3. Snížek padá
hudba + text: Richard Pachman

Tam v dalekém Betlémě
Příběh všichni známe
V jesličkách a na seně
v paměti ho máme

Krásným je dnes znamením
dnů, co máme rádi
Něžný je čas vánoční,
kdy ruka ruku hladí

Ref.:
Snížek padá do dlaní mých
Krásné sny jsou o Vánocích
Snížek padá do dlaní mých
Krásné sny jsou o Vánocích

Za okny svíce blikají
Písně chtějí znít
Lásku v srdcích netají
blíž k sobě mít
Dětské oči září
Co Ježíšek jim dá?
Na ten den v kalendáři
překvapení má

Ref.:
Snížek padá do dlaní mých
Krásné sny jsou o Vánocích...


4. Amicus

hudba R. Pachman, texty R. Pachman s použitím citací z knihy Moudrost věků - Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení (vyd. Nakl. Svoboda v roce 1988)

Sicut aurum ignis
ita etiam amicos
tempus indicat

Amicitia nisi
interbonos esse
non potest, non potest

Amicitia, quae
desinere potuit,
numqum vera fuit

Amicitia vera
in calamitate agnoscitur
calamitate agnoscitur

Solem e mundo tollunt, qui amicitiam
solem e mundo tollunt, qui amicitiam
e vita tollunt

Sicut aurum ignis
ita etiam amicos
tempus indicat
indicat

Sbor/Choir:
Amicus cognoscitur amore, more, ore, re


Volný překlad:

Přítel
Jako oheň zlato, tak čas prověřuje přátele.
Přátelství může být jen mezi dobrými lidmi.
Přátelství, které mohlo skončit, nikdy nebylo pravým přátelstvím.
Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství.
Berou slunce ze světa, kde berou ze života přátelství.
Přítel s pozná podle lásky, mravů, řeší a skutků...

5. Good King Wenceslas
hudba + text: John Mason Neale

Good King Wenceslas looked out
On the feast of Stephen
When the snow lay round about
Deep and crisp and even
Brightly shone the moon that night
Though the frost was cruel
When a poor man came in sight
Gath'ring winter fuel

"Hither, page, and stand by me
If thou know'st it, telling
Yonder peasant, who is he?
Where and what his dwelling?"
"Sire, he lives a good league hence
Underneath the mountain
Right against the forest fence
By Saint Agnes' fountain."

"Bring me flesh and bring me wine
Bring me pine logs hither
Thou and I will see him dine
When we bear him thither."
Page and monarch forth they went
Forth they went together
Through the rude wind's wild lament
And the bitter weather

"Sire, the night is darker now
And the wind blows stronger
Fails my heart, I know not how,
I can go no longer."
"Mark my footsteps, my good page
Tread thou in them boldly
Thou shalt find the winter's rage
Freeze thy blood less coldly."

In his master's steps he trod
Where the snow lay dinted
Heat was in the very sod
Which the Saint had printed
Therefore, Christian men, be sure
Wealth or rank possessing
Ye who now will bless the poor
Shall yourselves find blessing


Dobrý král Václav
volný překlad : Richard Pachman

Dobrý král Václav se díval
na svátek Štěpána
jak se kolem snášel sníh
hluboký, křupavý a hladký
Tu noc měsíc jasně zářil,
i když byl krutý mráz
Chudý muž když přišel blíž
sbíral na otop dříví

"Sem, páže, přijdi blíž
Jestlipak znáš, řekni,
kdo je onen venkovan,
kde a jak že bydlí?"
"Pane, dobrou míli odtud
tam pod horami
přímo proti konci lesa
u pramene Svaté Anežky."

"Přines maso, víno též,
přines borová polena
Ty a já ho dnes uvidíme večeřet
Až mu tam vše odneseme"
Páže a monarcha šli dál,
šli dál ruku v ruce
Vzdor divoce skučícímu větru
a krutému počasí

"Pane, noc je stále tmavší
a vítr duje silně
Mé srdce slábne, ani nevím jak
nemůžu jít dále."
"Šlapej do mých stop, mé dobré páže,
kráčej v nich pevně
Tak překonáš zlobu zimy
a mráz, ve kterém krev stydne

Kráčel ve stopách svého pána
tam, kde byl sníh ušlapaný
bylo vřelé horko
tam, kam Svatý vstoupil
Proto, křesťané, dejte pozor
Bohatí nebo vysoce postavení,
teď žehnejte chudým
a sami najdete požehnání


6. Den přeslavný
(koleda)

Den přeslavný jest k nám přišel
V něm má býti každý vesel
Radujme se, veselme se
V tomto novém roce

Dítě se nám narodilo
Proroctví se vyplnilo
Radujme se, veselme se
V tomto novém roce

Ať nás nezže věčný plamen
Uchovej nás, Kriste, Amen
Radujme se, veselme se
V tomto novém roce

Nového léta vinšujem
Syna neb dcery darujem
Léto mine a pomine
Dobrého vám přejem

Abychom k vám přes rok přišli
a vás ve zdraví zas našli
Léto mine a pomine
Vás ve zdraví našli


7. Zimní zahrada
(orch.)


8. Poutník

hudba + text: Richard Pachman

Ref.:
Odkud že přicházíš, poutníče, nám
O zemích dalekých vyprávěj sám
Odkud že přicházíš, poutníče, nám
O zemích dalekých vyprávěj sám
Co jsi kde viděl teď vyprávěj nám
Co jsi kde viděl teď vyprávěj nám

Viděl jsem, viděl stařičký chrám
V něm pana krále, co z lakoty trám
měl jen své peníze, stále chtěl víc
a z lásky mu v životě nezbylo nic

Viděl jsem, viděl prostičký lid
jak z toho políčka dokážou žít?
Dětí, jak zlaťáků, všude byl smích
a lásky, že příklad teď berte si z nich

Ref.:
Odkud že přicházíš, poutníče, nám
O zemích dalekých vyprávěj sám...

Viděl jsem, viděl dívku, jak laň
a její život jí chtěla vzít saň
Přijel tam rytíř, že by ses ho bál
saň se ho lekla a ulétla dál
dál, dál, o pohádku dál dál, dál, o pohádku dál

Ref.:
Odkud že přicházíš, poutníče, nám
O zemích dalekých vyprávěj sám...

9. Keltská ukolébavka


10. První den (orch.)


11. Půlnoční

hudba: Richad Pachman, text: Martin Polach + Richard Pachman

V ozdobách odráží se dětských očí krásný lesk
Ztratil se všechen temný stesk
Melodie krásná zní mi v uších zas
Přichází klidných Vánoc čas

Andělé přilétnou a budou tančit při svíčkách,
když mívám štěstí na víčkách
Varhany hrají pro ten svatý den
Otvírám svůj vánoční sen,
otvírám svůj vánoční sen

Ref.:
Půlnoční melodie zní
do srdcí nám
Půlnoční melodie zní,
že zrodil se nám
Půlnoční melodie zní
do srdcí nám
Půlnoční melodie zní,
že zrodil se nám
že zrodil se nám

Stíny se krátí a zvon kostelní se ozývá
Už mnoho času nezbývá
Půlnoc se blíží
já do nebe vzhlížím
Snad jedna hvězda přebývá

Pohledy potkávají ve všech očích dojetí
Lidé se hřejí v objetí
Kostelní chór nám do noci zní
O Vánocích na půlnoční
O Vánocích na půlnoční

Ref.:
Půlnoční melodie zní
do srdcí nám
Půlnoční melodie zní,
že zrodil se nám
Půlnoční melodie zní
do srdcí nám
Půlnoční melodie zní,
že zrodil se nám
že zrodil se nám

12. Minerva
hudba a text: Richard Pachman

Koho máš mít rád, než sebe
Kde najít krásu, kde hledat nebe?
Poklady světa kde skrývají
tajemství svá potají?

V srdci svém hledej odpověď
na všechny dlouhé otázky
Se ti dostane rázem a hned
Jak může být někdo bez lásky?

Ref.:
V srdci svém hledej tajemství
Láska se s tím netají
Lék na všechna neštěstí
Ledy rázem roztají

Když otázky přichází
Když nás osud nešetřil
Lékem ve všech nesnázích
Minervy hlas tu moudrý zbyl

Jen vstup dál...

13. Tetín
Hudba a báseň: Richard Pachman

Když noc padá na Tetín,
na hřbitůvku místním
Stovky let a pár přízraků
pod lipami se tu tísní

Zvon tiše tu zpívá o růži
píseň tesknou svou
Po lásce že někdo netouží?
Kroky tiše jdou tmou...

Kněžna Ludmila v modlitbách
čeká na svůj den poslední
Zlo tiše blíží se po chodbách
Její dech už navždy spí

Kolik králů, kolik dam
prošlo branou hradní?
Kolikrát se cítil každý sám
Kde jste dnes, knížata dávní?

Kdo shlížel ze skal vysokých?
Kam řeka odnesla roky?
Kam poděl se pláč i smích?
Kdo dnes slyší půlnoční kroky?

V chaloupce při svíci v modlitbách
Jedna duše krásná
Ví, kdo že byl Ludmilin vrah
Ví, že minulost jasná

Odkrývá pomalu tajemství svá
Každá doba má svou slávu i stín
Její šťastná hvězda
září na Tetín


14. Olomouc

hudba + text: Richard Pachman

Toulám se v uličkách
na orloj sedá prach
pár krásných fotek
v mých vzpomínkách
Z dálky mě zdraví
mí dobří známí
Caesar a Neptun
na kašnách
Krásný park uprostřed léta
pár holubů z radnice slétá

Ve Ztracené ulici se neztratím
na domě "U zlaté štiky" štiku nevidím
a svatý Michal nám pyšně dolů mává
Jen jedno město mám,
kam se vracím rád

Kozí ulička je stále zarostlá
tak zvláštně k mému srdci
navždy přirostla
ta místa dětských her a tajných přání
Jen jedno město mám, kam se vracím...

Ref.: Vítám vás
ve městě kouzel
ve městě, které mám rád
Ve svých snech
mám zapsány pouze
ty chvíle, kdy jsem byl mlád
Jen jedno město mám,
kam se vracím ...

Svatý Kopeček si s Dómem potají,
co za ty stovky let viděly, šeptají
Panna Marie Sněžná a svatý Mořic
na další tramvaj tu s smutně čekají
Kde pan Mozart párkrát spal,
tam se vracím rád

Ref.: Vítám vás
ve městě kouzel
ve městě, které mám rád
Ve svých snech
mám zapsány pouze
ty chvíle kdy jsem byl mlád
Jen jedno město je,
kam se vracím rád ...


15. Vánoční meditace